Alasvetovalikosta voit tutustua aiempien hankkeiden tuloksiin ja hyviin käytäntöihin sekä Potentiaali-hankkeen kehittämistyön tuloksiin.

Potentiaali-hankkeen suositukset: videoita stereotypioita purkavan ohjauksen tueksi. Videoita voi hyödyntää esimerkiksi keskustelun virittäjänä oppitunneilla ja ohjauksessa.

Videoissa esitellään erilaisia uratarinoita, osaamisia ja mielenkiinnon kohteita. Reittejä päätyä tietylle alalle tai tietynlaisiin työtehtäviin on monia. Lisäksi listassa on videoita koulutusvalinnoista, segregaatiosta, syrjinnästä, tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.