Aloita näistä:

Oppaat ja sivustot:

THL:ssa toimiva Tasa-arvotiedon keskus on valtakunnallinen tietopalvelu, joka kokoaa ja välittää ajantasaista ja tutkimukseen perustuvaa tietoa sukupuolten tasa-arvosta. 

Kaikkien duuni -hanke: Toimenpidesuositukset segregaation lieventämiseksi

Käsikirja ei-tyypillisten valintojen tukemiseen. Ammatillisen segregaation vähentäminen työ- ja elinkeinotoimiston keinoin -opas. Työ- ja elinkeinoministeriö.

Älä oleta! Normit Nurin! -opas. Normikriittinen käsikirja yhdenvertaisuudesta, syrjinnän vastustamisesta ja vapaudesta olla oma itsensä


Harjoitukset:

Tasa-arvo pelissä. Työkalu reilumpaan asiakaskohtaamiseen –nettipeli. Pelin avulla voi tunnistaa niin omia kuin yhteiskunnan normeja. 

Etuoikeuskävely / Ota askel eteenpäin -harjoitus: Esimerkiksi Normit Nurin -opas, sivu 66. Etuoikeuskävelyn tarkoitus on havainnollistaa, miten normit ja etuoikeudet liittyvät toisiinsa ja huomata esimerkiksi sukupuolen tai ihonvärin merkitys yhteiskunnassa toimimiseen.


Lisätietoa segregaatiosta ja tasa-arvosta:

Lyhyitä blogikirjoituksia segregaatiosta ja sen purkamisesta:

Ilmiö: Tasa-arvon mallimaan sitkeä sukupuolierottelu

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL: Media voi tukea nuoren ammatinvalintaa sukupuolitietoisella viestinnällä

Kotimaisten kielten keskus Kotus:  Kuusi korjattavaa käsitystä sukupuolineutraalista kielestä.  

Kaikkien duuni –hanke: Teorioita sukupuolen mukaisista segregaation syistä.

Kaikkien duuni –hanke: Miksi koulutuksen segregaatio laitetaan nykyään yksilöiden syyksi?

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus SETA: Sateenkaarilasten ja -nuorten pahoinvointiin on puututtava

Tilastokeskus: Vanhempien koulutus vaikuttaa lasten valintoihin.


Harjoitukset ja työkalut:

Norminpyöritys lautapeli -opiskelu- ja nuorisoryhmille sukupuolta, seksuaalista suuntautumista ja pari- ja perhesuhteita koskevien normien käsittelyyn ja haastamiseen: Seta 2018.

Kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen kuvakortit. Korteissa on harjoituksia, joiden avulla on kielten- ja kulttuurien monimuotoisuutta voi helposti ottaa huomioon kouluympäristössä. Dived-hanke.

Kaikkien duuni -hanke: Koulutusaineisto aikuiskoulutukseen: Sukupuolenmukaisen segregaation syyt ja keinoja segregaation lieventämiseksi.


Oppaat sukupuoli- ja kulttuuritietoisen ohjauksen tueksi

Laukkanen, Anu & Miettinen, Sari & Elonheimo, Aino-Maija & Ojala, Hanna & Sarema, Tuija (toim.) (2018) Feministisen pedagogiikan ABC – Opas ohjaajille ja opettajille. Tampere: Vastapaino.   

Tasa-arvotyö on taitolaji. Opas sukupuolen tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa -opas. Opetushallitus.


Tutkimusraportteja:

Lahtinen, Jenni (toim.) (2019)”Mikä ois mun juttu” – nuorten koulutusvalinnat sosialisaatiomaisemien kehyksissä (2019). Raportissa kiinnitetään huomio toisen asteen koulutusvalintoihin ja kysytään, millaisten yksilöön ja tämän perheeseen sekä sosiaaliseen ja kulttuuriseen ympäristöön kytkeytyvien tekijöiden kautta nuorten koulutusvalinnat rakentuvat.

Attila, H., Pietiläinen, M., Keski-Petäjä, M., Hokka, P. & Nieminen, M. (2018) Tasa-arvobarometri 2017. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Tasa-arvobarometri tuottaa tietoa sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä mielipiteistä, asenteista ja kokemuksista elämän eri osa-alueilla. Barometrin avulla voidaan arvioida monipuolisesti tasa-arvokehitystä suomalaisessa yhteiskunnassa


Politiikkasuositukset:

Hoikkala, Tommi & Aapola-Kari, Sinikka & Lahtinen, Jenni (2019) Nuorten toisen asteen koulutusvalinnat – mitkä mekanismit tuottavat epätyypillisiä valintoja? Policy Brief 14/2019. Valtioneuvoston kanslia, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta.

Murto, V., Vieno, A., Inkinen, A., Reinikainen, S. & Saari J. (2018) Toisen asteen ammatillisten koulutusvalintojen sukupuolittuminen ja nuorten epätyypilliset valinnat. Policy brief 18/2018. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta.