1 Teknistä tietoa verkkosivuston saavutettavuudesta

Turun yliopisto pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Suomessa saavutettavuusdirektiivin toteuttaa laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.

Tämä saavutettavuusseloste koskee www.potentiaalihanke.fi -verkkosivustoa.

1.1 Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1-standardin AA-tason saavutettavuusvaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

1.2.1 Saavutettavuusvaatimusten noudattamatta jättäminen

Osassa ladattavaa materiaalia ja taulukoita voi olla ongelmia tekstinlukijaa käytettäessä taulukoiden lukujärjestyksessä. Pyrimme korjaamaan materiaalin ongelmat joulukuuhun 2020 mennessä.

Uutta sisältöä julkaistessamme varmistamme, että materiaalit täyttävät saavutettavuusvaatimukset

2 Miten tämä saavutettavuusseloste on laadittu

Seloste on laadittu 13.10.2020. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Tulevaisuuden tutkimuskeskus.

3 Palaute ja yhteystiedot

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle osoitteeseen anne.nieminen@utu.fi. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

3.1 Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

4 Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Saavutettavuus Turun yliopistossa

[Lisätietoja saavutettavuustyöstä]