Tervetuloa mukaan Potentiaalin kevään 2022 koulutuksiin

Voit valita listasta yhden, useamman tai kaikki tilaisuudet, joihin osallistua. Tilaisuudet järjestetään Zoomissa, jonka linkin saat ilmoittautumisen vahvistusviestissä. Jokaisessa tilaisuudessa toimii sama linkki.

Tällä lomakkeella voit ilmoittautua kaikkiin tapahtumiin: https://link.webropol.com/s/potentiaali-k2022


Koulutusten päivämäärät ja aiheet:

ke 11.5. klo 9–12: Menetelmiä reppuun – välineitä oppilaitosten yhdenvertaisuustyön tueksi

Potentiaali-hankkeessa on tuotettu ja kartoitettu eri menetelmiä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvien teemojen käsittelyyn opetuksessa ja ohjauksessa. Koulutuksessa käydään läpi napakka paketti eri harjoituksia ja menetelmiä ja kokeillaan niitä myös itse. Työskentelyssä hyödynnetään dialogisen kohtaamisen ja puheeksi ottamisen näkökulmia. 

Ennakkotehtävä: Tee toinen seuraavista testeistä valintasi mukaan (jos et kuulu kumpaankaan kategoriaan, voit tehdä kumman vain): Peruskoulussa ja lukiossa työskentelevät: https://tasa-arvokasvatuksessa.fi/aineenopettaja-testaa-itsesi-aineenopettaja/ ja Ammatillisen koulutuksen parissa työskentelevät: https://kaikkienamis.fi/testaa-itsesi/

Mieti: Mitä ajatuksia tekemäsi testi herätti? Millaisissa tilanteissa olet omassa työssäsi törmännyt sukupuolen merkitykseen tai sukupuoleen liittyviin kysymyksiin? 

ke 27.4. klo 13–16: Ainokaiset alalla – miten toimia vahvasti sukupuolittuneiden alojen opiskelijoiden kanssa?

Suomessa eri koulutusalojen eriytyminen sukupuolen mukaan ns. mies- tai naisenemmistöisiksi aloiksi on erittäin vahvaa. Tällaisia ovat esimerkiksi miesenemmistöinen tekniikan ala ja naisenemmistöinen hoiva-ala. Vahvasti sukupuolittuneella alalla opiskelevat vähemmistösukupuoleen kuuluvat (esim. mies naisenemmistöisellä hoitoalalla) voivat kokea jäävänsä yksin tai saada osakseen jopa epäasiallista kohtelua. Koulutuksessa käsitellään sitä, miten opettajat ja ohjaajat voivat omalta osaltaan vaikuttaa hyvän ryhmädynamiikan syntyyn ja tukea alalla opiskelevia ”ainokaisia”.

Ennakkotehtävä: Katso Yrkeslärarens roll #allasyrkes – Ammattiopettajan rooli -video: https://youtu.be/G_oaVODQjYk. Halutessasi voit tutustua myös muihin videoihin Potentiaali-hankkeen koostamalta listalta.

ti 12.4. klo 9–12: Ennen kaikki oli paremmin…? Koulu ja opettajuus ennen ja nyt

Käsitykset koulun tehtävästä, opettajan roolista ja oppimisen tavoitteita ovat muuttuneet kansakoulun perustamisen ajoista. Millaisia normatiivisia käsityksiä ja toimintatapoja koulujärjestelmä ja opetussuunnitelmat itsessään sisältävät ja ylläpitävät? Tasoittaako nykykoulu yhä oppilaiden välisiä eroja vai lisääkö niitä jopa? Ohjaako opettajaa opetussuunnitelman lisäksi mikä? Koulutuksessa tarkastellaan kriittisesti koulujärjestelmän historiaa ja nykypäivää ja pohditaan mikä on koulun tehtävä ilmastonmuutoksen ja globalisaation vuosikymmenellä.

Ennakkotehtävä: Katso Tuuli Miettusen haastattelu saamelaistiedosta opetuksessa: https://vimeo.com/566032222/f1990d0f51

Katso video ja mieti mitä muita vastaavia näkökulmia koulussa ja opetusmateriaaleissa jää näkymättömiin tai käsitellään tietyn narratiivin kautta.


Lisätietoja:

Sari Miettinen
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
sari.miettinen(a)utu.fi