Hankkeen julkaisut:

Michelsson, Riikka: Miten dialogitaidot tukevat yhdenvertaisuutta opetuksessa ja ohjauksessa? Elinikäisen ohjauksen verkolehti Elo, JAMK ammatillisen opettajakorkeakoulun verkkolehti. Julkaistu 25.2.2012

Pitkänen, J., Juutinen, S., Minkkinen, S.: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ohjausalan opetussuunnitelmissa. Elinikäisen ohjauksen verkolehti Elo, JAMK ammatillisen opettajakorkeakoulun verkkolehti. Julkaistu 20.4.2020

Raudasoja, A. & Kerkola, M. (2021). Ammatillisten oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien toteutuminen käytännössäHAMK Unlimited Journal 28.1.2021

Rusanen, T. & Halonen, L. 2021. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien kehittäminen edellyttää opiskelijoiden aktiivista osallisuutta ja kokonaisvaltaista tilannekartoitusta. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 32. Hakupäivä 17.3.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202101293247.

Muut hankkeen teemaan liittyvät julkaisut:

Lahtinen, Jenni, Aapola-Kari, Sinikka: Tasa-arvon mallimaan sitkeä sukupuolierottelu. Sosiologinen media Ilmiö. Julkaistu 19.3.2020.

Mediassa:

Helsingin Sanomat 15.3.2021: Suomen ammatilliset oppilaitokset ovat käytännössä tyttö- ja poikakouluja – Kysyimme asiantuntijoilta, onko se ongelma ja mitä pitäisi tehdä

Yle 23.2.2021: Vuorovaikutustaitoja, oppimaan oppimista ja tekoälyn ymmärrystä – Listasimme taitoja ja näkemyksiä, joiden avulla tulevaisuudessa voi saada työpaikan

Yle 1.8.2020: Tutkijat pitävät korkeakouluhaun uudistusta eriarvoistavana – todistusvalinta voi suosia kaupunkilaisten ja koulutettujen perheiden tyttöjä