Hankkeen julkaisut:

Pitkänen, Johanna: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamiseen otetta Potentiaali-hankkeessa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK. Julkaistu 14.9.2021.

Pitkänen, Johanna: Potentiaali-hanke tukemassa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskehittämistyötä. JAMK Blogs, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Julkaistu 21.6.2021.

Anne-Mari Landén: Opiskelijoiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Gradian blogi, 11.5.2021.

Maria Kankkunen: Maailma muuttuu, kun aktiivisesti muutamme sitä kielen ja kuvastonkin avulla. TAT blogi, 29.3.2021.

Michelsson, Riikka: Miten dialogitaidot tukevat yhdenvertaisuutta opetuksessa ja ohjauksessa? Elinikäisen ohjauksen verkolehti Elo, JAMK ammatillisen opettajakorkeakoulun verkkolehti. Julkaistu 25.2.2021.

Raudasoja, A. & Kerkola, M. (2021). Ammatillisten oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien toteutuminen käytännössäHAMK Unlimited Journal 28.1.2021.

Rusanen, T. & Halonen, L. 2021. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien kehittäminen edellyttää opiskelijoiden aktiivista osallisuutta ja kokonaisvaltaista tilannekartoitusta. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 32. Hakupäivä 17.3.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202101293247.

Pitkänen, J., Juutinen, S., Minkkinen, S.: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ohjausalan opetussuunnitelmissa. Elinikäisen ohjauksen verkolehti Elo, JAMK ammatillisen opettajakorkeakoulun verkkolehti. Julkaistu 20.4.2020.

Muut hankkeen teemaan liittyvät julkaisut:

Lahtinen, Jenni, Aapola-Kari, Sinikka: Tasa-arvon mallimaan sitkeä sukupuolierottelu. Sosiologinen media Ilmiö. Julkaistu 19.3.2020.

Mediassa:

Helsingin Sanomat, 15.3.2021: Suomen ammatilliset oppilaitokset ovat käytännössä tyttö- ja poikakouluja – Kysyimme asiantuntijoilta, onko se ongelma ja mitä pitäisi tehdä

Yle, 23.2.2021: Vuorovaikutustaitoja, oppimaan oppimista ja tekoälyn ymmärrystä – Listasimme taitoja ja näkemyksiä, joiden avulla tulevaisuudessa voi saada työpaikan

Yle, 1.8.2020: Tutkijat pitävät korkeakouluhaun uudistusta eriarvoistavana – todistusvalinta voi suosia kaupunkilaisten ja koulutettujen perheiden tyttöjä