Hankkeen julkaisut:

Jänkälä, Jukka-Pekka (2021): Opinto-ohjaajat kohtalaisen hyviä yhdenvertaisuuden käsittelijöitä, mutta oppilaitosten käytännöissä petraamista. Potentiaali-hanke blogi, 14.9.2021.

Pitkänen, Johanna: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamiseen otetta Potentiaali-hankkeessa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK. Julkaistu 14.9.2021.

Pitkänen, Johanna: Potentiaali-hanke tukemassa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskehittämistyötä. JAMK Blogs, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Julkaistu 21.6.2021.

Jänkälä, Jukka-Pekka (2021): Hyvä suunnittelu edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Potentiaali-hanke blogi, 22.4.2021.

Kankkunen, Maria (2021): Maailma muuttuu, kun aktiivisesti muutamme sitä kielen ja kuvastonkin avulla. TAT blogi, 29.3.2021.

Landén, Anne-Mari (2021): Opiskelijoiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Gradian blogi, 11.5.2021.

Molander, Lotta (2021): Korkeakoulujen markkinointikuvat luovat nuorille mielikuvia tulevaisuuden tekijöistä – keille samaistumispintoja tarjotaan? Potentiaali-hanke blogi, 26.2.2021.

Michelsson, Riikka (2021): Miten dialogitaidot tukevat yhdenvertaisuutta opetuksessa ja ohjauksessa? Elinikäisen ohjauksen verkolehti Elo, JAMK ammatillisen opettajakorkeakoulun verkkolehti. Julkaistu 25.2.2021.

Souto, Anne-Mari & Lahtinen, Jenni (2021): Uusintaako yhteishaku työmarkkinoiden segregaatiota? Potentiaali-hanke blogi, 2.2.2021.

Raudasoja, A. & Kerkola, M. (2021). Ammatillisten oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien toteutuminen käytännössäHAMK Unlimited Journal 28.1.2021.

Lahtinen, Jenni (2021): Sukupuolittuneet ammatit ja urapolut: biologiaa vai opittua? Potentiaali-hanke blogi, 22.1.2021.

Rusanen, Tiina & Halonen, Laura (2021). Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien kehittäminen edellyttää opiskelijoiden aktiivista osallisuutta ja kokonaisvaltaista tilannekartoitusta. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 32. Hakupäivä 17.3.2021. 

Lahtinen, Jenni (2020): ”Et sitten istuttiin Teamsissa suunnilleen koko päivä.” Ammattilaisten kokemuksia etäohjauksesta ja -opetuksesta koronan aikaan. Potentiaali-hanke blogi, 27.11.2020.

Lahtinen, Jenni (2020): Miten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään ohjauksessa ja opetuksessa? Ammattilaiset kertovat. Potentiaali-hanke blogi, 29.10.2020.

Jänkälä, Jukka-Pekka (2020): Osataanko sukupuolesta ja muista eroista keskustella oppilaitoksissa? Kevään kyselyn tuloksia. Potentiaali-hanke blogi, 25.8.2020.

Potentiaali-hanke (2020): Sanastoa. Potentiaali-hanke blogi, 1.6.2020.

Kemppainen, Kristiina (2020): Mitä sukupuoli- ja kulttuuritietoisuus tarkoittaa Potentiaali-hankkeessa? Potentiaali-hanke blogi, 1.6.2020.

Lahtinen, Jenni (2020): Koulu ei ole vapaa sukupuoliroolistereotypioista, mutta vuorovaikutustilanteet mahdollistavat myös stereotypioiden purkamista. Potentiaali-hanke blogi, 28.5.2020.

Pitkänen, J., Juutinen, S. & Minkkinen, S. (2020): Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ohjausalan opetussuunnitelmissa. Elinikäisen ohjauksen verkolehti Elo, JAMK ammatillisen opettajakorkeakoulun verkkolehti. Julkaistu 20.4.2020.

Lahtinen, Jenni (2020): Urapolkujen sukupuolittumista on purettu lukuisissa kehittämishankkeissa – lähes tuloksetta. Voisiko hankkeiden systemaattisempi arviointi lisätä toimien vaikuttavuutta? Potentiaali-hanke blogi, 8.4.2020.

Lahtinen, Jenni (2020): Aikaisemmat kehittämishankkeet – näin hankekartoitus tehtiin. Potentiaali-hanke blogi, 13.3.2020.

Lahtinen, Jenni (2020): Stereotypioita purkava ohjaus vaatii ymmärrystä siitä, miten nuoret tekevät koulutusvalintojaan. Potentiaali-hanke blogi, 13.3.2020.

Lahtinen, Jenni (2020): Sukupuoleen ja kulttuuritaustaan liitettyjen ennakkokäsitysten kriittinen tarkastelu jakaa aiempia kehittämishankkeita. Potentiaali-hanke blogi, 13.3.2020.

Lahtinen, Jenni (2020): Ohjauksen tulee purkaa koulutusvalintoihin vaikuttavia stereotypioita. Potentiaali-hanke blogi, 13.3.2020.

Miettinen, Sari (2019): Alkukartoituksen havaintoja ja tärkeitä kysymyksiä. Potentiaali-hanke blogi, 8.11.2019.

Muut hankkeen teemaan liittyvät julkaisut:

Lahtinen, Jenni & Aapola-Kari, Sinikka (2020): Tasa-arvon mallimaan sitkeä sukupuolierottelu. Sosiologinen media Ilmiö. Julkaistu 19.3.2020.

Mediassa:

Helsingin Sanomat, 27.11.2021: Sukupuoli­stereotypiat näkyvät edelleen kouluissa – Nella Salmiselle ei edes esitelty urheilu­lukiota vaihtoehtona. Haastattelussa Jenni Lahtinen/Nuorisotutkimusverkosto ja Sari Miettinen/Tulevaisuuden tutkimuskeskus.

Helsingin Sanomat, 15.3.2021: Suomen ammatilliset oppilaitokset ovat käytännössä tyttö- ja poikakouluja – Kysyimme asiantuntijoilta, onko se ongelma ja mitä pitäisi tehdä

Yle, 23.2.2021: Vuorovaikutustaitoja, oppimaan oppimista ja tekoälyn ymmärrystä – Listasimme taitoja ja näkemyksiä, joiden avulla tulevaisuudessa voi saada työpaikan

Yle, 1.8.2020: Tutkijat pitävät korkeakouluhaun uudistusta eriarvoistavana – todistusvalinta voi suosia kaupunkilaisten ja koulutettujen perheiden tyttöjä