Potentiaali-hanke tarjoaa konkreettisia työvälineitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen opetuksessa ja ohjauksessa. Hankkeen toiminta tähtää koulutuksen ja ammattien segregaation (eriytyminen sukupuolen mukaan) purkamiseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä ohjaus- ja opetustyön ammattilaisten osaamista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä käytännössä. Tämä tehdään esimerkiksi antamalla työkaluja siihen, miten sukupuoli ja muut yksilöiden väliset erot tulisi ottaa huomioon opetuksessa ja ohjauksessa. Hankkeessa edistetään myös opiskelijoiden ja asiakkaiden osaamisidentiteetin kehittymistä ja kykyä nähdä vaihtoehtoisia urapolkuja. 

Hankkeen sukupuoli- ja kulttuuritietoiset työvälineet on suunniteltu yläkoulujen, toiseen asteen sekä muiden ohjausta tarjoavien (kuten Ohjaamot, Te-toimisto) opettajien ja ohjaajien työkaluiksi.  

Tutustu opettajille ja ohjaajille suunnattuihin materiaaleihin täältä.

Potentiaali-hankkeessa on laadittu julkaisuja koulutus- ja työelämän segregaatiosta ja keinoista sen purkamiseen.  

Tutustu julkaisuihin täältä.  

Hankkeen lähestymistapa koulutusvalintojen ja ammattialojen sukupuolittumiseen ja ohjauksen kehittämiseen on intersektionaalinen ja sukupuolen moninaisuuden huomioiva. Intersektionaalisuuden käsitteellä kuvataan sitä, miten ihmisen asemaan yhteiskunnassa vaikuttaa sukupuolen lisäksi muutkin ominaisuudet, kuten yhteiskuntaluokka, ikä, alkuperä ja seksuaalinen suuntautuminen. Sukupuolen moninaisuuden huomioimisella viitataan puolestaan siihen, että sukupuoli ei ole jaettavissa kahteen, toisilleen vastakkaiseen sukupuoleen, vaan sukupuolen ilmenemismuodot ovat moninaiset.