Korkeakoulujen markkinointikuvat luovat nuorille mielikuvia tulevaisuuden tekijöistä – keille samaistumispintoja tarjotaan?

Tässä kirjoituksessa käsittelen kuvien merkitystä samaistumispintojen luojana korkeakoulumarkkinoinnin yhteydessä. Kirjoitus pohjautuu pro gradu tutkielmaani (Molander 2020) ja siinä käytettyyn kirjallisuuteen. Tutkielmani käsittelee korkeakoulujen hakuoppaiden kuvien…

Lue lisää Korkeakoulujen markkinointikuvat luovat nuorille mielikuvia tulevaisuuden tekijöistä – keille samaistumispintoja tarjotaan?