Pois piilosta potentiaali! – Kehittämisverkosto

Hei ohjausalan ammattilainen! Mietitkö, miten voit tukea nuorta oman elämän pohdinnassa ja suunnittelussa sekä rohkaista häntä oman näköiselle ja itselle sopivalle polulle? Tule mukaan kehittämisverkostoon, jossa etsimme ratkaisuja seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten jokaista nuorta voisi rohkaista löytämään oman potentiaalinsa ja tekemään omannäköisiä elämänvalintoja?
  • Miten huomioit ohjauksessa yksilölliset taustatekijät ja niiden vaikutukset siihen, mitä nuori näkee itselleen mahdolliseksi tulevaisuudessa?
  • Miten luot turvallista ilmapiiriä ja tilaisuuksia, joissa voit käsitellä kannustavassa hengessä työelämään liittyviä negatiivisia käsityksiä, huolia ja pelkoja yhdessä nuorten kanssa?

Tule mukaan kehittämään yhdessä yksilön potentiaalia tukevia, sukupuoli- ja kulttuuritietoisia sekä stereotypioita avartavia ohjauksen työvälineitä. Etsimme uuteen moniammatilliseen verkostoon ja yhteiseen kehittämisprosessiin kymmentä innokasta nuorten ohjauksen ammattilaista, jotka ovat halukkaita kokeilemaan ja kehittämään uusia menetelmiä omaan työhönsä.

Kohderyhmä:

1. Nuorten ohjauspalveluja tarjoavien tahojen – kuten järjestöt, työpajat, TE-toimistot ja Ohjaamot – henkilöstö.

2. Yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö

Kehittämisprosessista saat

  • Uusia menetelmiä ohjaukseen itsellesi ja työyhteisöllesi
  • Ajankohtaista tutkimus- ja asiantuntijatietoa
  • Moniammatillisen vertaisryhmän, jonka kanssa voit jakaa vinkkejä, näkökulmia ja oivalluksia, oppia muilta, saada tukea ja luoda uusia verkostoja
  • Työskentelystäsi todistuksen ja halutessasi opintopisteitä

Kehittämisverkosto kokoontuu etäyhteydellä keväällä 2021 seuraavasti:

  • Torstaina 28.1.2021 klo 14.00-17.00
  • Keskiviikkona 17.2.2021 klo 14.00-17.00
  • Keskiviikkona 24.3.2021 klo 14.00-17.00

Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta tai erityistä asiantuntijuutta kehittämisteemoista. Aito innostus teemaan ja oman osaamisen ja työskentelytapojen kehittämiseen sekä mahdollisuus sitoutua verkkotapaamisiin ja pilotoida menetelmiä osana omaa työtäsi riittävät.

Kehittämisverkosto tapaa etäyhteyden välityksellä ja toimintaan osallistuminen on maksutonta.

Ilmoita kiinnostuksestasi tulla kehittämisprosessiin viimeistään 13.12.2020 mennessä tämän lomakkeen kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/892EDCD57AF0613D

Ilmoitamme verkostoon valituille maanantaina 14.12.2020.

Lisätietoja: Tiina Rusanen, tiina.rusanen@oamk.fi
Kehittämisverkoston organisoinista ja työskentelystä vastaavat Potentiaali-hankkeen (ESR) asiantuntijat Oulun Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.