Keitä me olemme: Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Tulevaisuuden tutkimuskeskus on vuonna 1992 perustettu monitieteinen tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatio, jonka johtoajatuksena on vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Keskus tuottaa näkemyksellistä tulevaisuustietoa, jonka tavoitteena on antaa välineitä vastuulliseen päätöksentekoon ja herättää yhteiskunnallista keskustelua.

Keskus on myös ainelaitos Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa: tulevaisuudentutkimusta voi opiskella sivuaineena ja erillisessä maisteriohjelmassa ja siitä voi myös väitellä tohtoriksi. Keskuksessa työskentelee hankekannasta riippuen 50-60 henkilöä.

Tulevaisuuden tutkimuskeskus toimii Potentiaali-hankkeen koordinoijatahona ja vastaa siis koko hankkeen suunnittelusta ja toteutuksen organisoinnista. Lisäksi osallistumme hankkeen menetelmien ja toimintamallien kehittämiseen, testaukseen sekä vaikuttavuuden arviointiin.

Taustalla on pitkäjänteinen nuorten koulutus- ja uravalintoihin liittyvä kehittämis- ja tutkimustyö sekä tulevaisuusohjauksen menetelmien kehittäminen ja opettaminen. Lisäksi hankkeen projektipäällikkö Sari Miettisellä on pitkä kokemus tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä eri konteksteissa.

Potentiaali-hankkeessa tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta mukana ovat:

Leena Jokinen
Katriina Lindfors
Anne Arvonen
Anne Nieminen
Johanna Ollila
Sari Miettinen