Tervetuloa mukaan Potentiaalin aamukahveille ja koulutusiltapäiviin loka-, marras- ja joulukuussa!

Voit valita listasta yhden, useamman tai kaikki tilaisuudet, joihin osallistua. Tilaisuudet järjestetään Zoomissa, jonka linkin saat ilmoittautumisen vahvistusviestissä. Jokaisessa tilaisuudessa toimii sama linkki.

Tällä lomakkeella voit ilmoittautua kaikkiin tapahtumiin: https://link.webropolsurveys.com/S/8534336A93AFF6F0.


Potentiaalin aamukahvit: Myytit myttyyn! Uskomuksia ja oletuksia koulutus- ja uravalinnoista

Tervetuloa virtuaalisille aamukahveille kanssamme. Jokaisessa tilaisuudessa käsitellään yhtä koulutusvalintoihin vaikuttavaa myyttiä tiedon ja kokemuksen näkökulmista. Aamukahveilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja vaihtaa kokemuksia, mutta olet tervetullut mukaan myös ihan vain kuuntelemaan.

pe 15.10. klo 9–10: Biologia määrää – vai määrääkö?

Työtehtäviä on ollut tapana jaotella miesten tai naisten töiksi. Tätä jaottelua on voitu perustella jopa sukupuolten välisillä biologisilla eroilla. Näillä kahveilla otetaan selvää, mitä tämä myytti on syönyt ja miten myytti yhä vaikuttaa koulutusvalintoihin.

pe 12.11. klo 9–10: Miesten työt, naisten hommat?

Meillä voi olla vahvojakin mielikuvia eri ammattialoista ja niiden työntekijöistä. Käsitykset ammateista ja esimerkiksi niiden sopivuudesta eri sukupuolille ovat kuitenkin vaihdelleet historiassa ja eri kulttuureissa. Näillä kahveilla pohditaan ammatteihin ja osaamiseen liittyviä myyttejä ja ravistellaan niitä.

pe 3.12. klo 9–10: Jokainen saa Suomessa valita itse

Tasa-arvon mallimaassa jokainen voi valita vapaasti mitä opiskelee vai opiskeleeko mitään. Vai voiko? Koulutusvalinnan tekemiseen ja kouluttautumiseen vaikuttaa moni seikka, mutta kuinka tietoisia me olemme tästä? Näillä kahveilla tartutaan vapaan valinnan myyttiä sarvista.


Potentiaalin toiminnalliset koulutusiltapäivät

Järjestämme loppuvuoden aikana kolme toiminnallista koulutusiltapäivää. Jokaisessa iltapäivässä on oma teemansa, jota käsitellään tutkimustiedon, käytännön harjoitusten ja keskustelun kautta.

to 18.11. klo 13–16: Ainokaiset alalla – miten toimia vahvasti sukupuolittuneiden alojen opiskelijoiden kanssa?

Suomessa eri koulutusalojen eriytyminen sukupuolen mukaan ns. mies- tai naisenemmistöisiksi aloiksi on erittäin vahvaa. Tällaisia ovat esimerkiksi miesenemmistöinen tekniikan ala ja naisenemmistöinen hoiva-ala. Vahvasti sukupuolittuneella alalla opiskelevat vähemmistösukupuoleen kuuluvat (esim. mies naisenemmistöisellä hoitoalalla) voivat kokea jäävänsä yksin tai saada osakseen jopa epäasiallista kohtelua. Koulutuksessa käsitellään sitä, miten opettajat ja ohjaajat voivat omalta osaltaan vaikuttaa hyvän ryhmädynamiikan syntyyn ja tukea alalla opiskelevia ”ainokaisia”.

Ennakkotehtävä: Katso Yrkeslärarens roll #allasyrkes – Ammattiopettajan rooli -video: https://youtu.be/G_oaVODQjYk. Halutessasi voit tutustua myös muihin videoihin Potentiaali-hankkeen koostamalta listalta.

to 2.12. klo 13–16: Oppilaitosten toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu – miten ja miksi?

Mikä on oppilaitoksen toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja miksi se tehdään? Mitä tekemistä suunnitelmalla on opetustyön arjen kanssa? Miten voisin kehittää oman oppilaitokseni tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmatyötä ja millaisia konkreettisia tavoitteita ja toimia se voi sisältää? Entäpä jos suunnitelmaa ei edes ole tai sitä ei ole päivitetty? Koulutuksessa perehdytään näihin kysymyksiin konkreettisten esimerkkien ja käytännön työskentelyn avulla.

Ennakkotehtävä: Orientoidu koulutukseen tutustumalla oman oppilaitoksesi toiminnalliseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan. HUOM! Suunnitelman tekeminen on ollut oppilaitoksille pakollista vuodesta 2015 alkaen, joten sellainen pitäisi löytyä kaikista oppilaitoksista.

to 9.12. klo 13–16: Menetelmiä reppuun – välineitä oppilaitosten yhdenvertaisuustyön tueksi

Potentiaali-hankkeessa on tuotettu ja kartoitettu eri menetelmiä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvien teemojen käsittelyyn opetuksessa ja ohjauksessa. Koulutuksessa käydään läpi napakka paketti eri harjoituksia ja menetelmiä ja kokeillaan niitä myös itse. Työskentelyssä hyödynnetään dialogisen kohtaamisen ja puheeksi ottamisen näkökulmia. 

Ennakkotehtävä: Tee Kaikkien amis -sivuston testi ja ota talteen vastauksesi.


Muista myös Webinaari 24.11. Yhdenvertainen ohjaus nyt ja tulevaisuudessa


Lisätietoja:

Sari Miettinen
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
sari.miettinen(a)utu.fi