Alasvetovalikosta voit tutustua aiempien hankkeiden tuloksiin ja hyviin käytäntöihin sekä Potentiaali-hankkeen kehittämistyön tuloksiin. Tälle sivulle on koottu hankkeessa kehitetyt ja testatut toimintamallit ja harjoitukset.

Videosuositukset

Listaus videoista, joissa käsitellään koulutus- ja ammatinvalintoja, stereotypioita, sukupuolta, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja normeja. Videoissa esitellään lisäksi erilaisia ammatteja ja urapolkuja.


Videoita voi hyödyntää esimerkiksi keskustelun virittäjänä oppitunneilla ja ohjauksessa.

Keskustelukysymyksiä (tulossa)

Ohjaussovellus

Potentiaalipolku.fi-sovellus sopii erityisesti yläkoulujen ja toisen asteen (ammatilliset oppilaitokset ja lukiot) opiskelijoiden uraohjauksen “työvälineeksi”. Se on suunniteltu käytettäväksi mobiililaitteella, mutta ei vaadi erillistä asennusta.

Sovelluksen tavoitteena on kannustaa opiskelijaa pohtimaan omaa tulevaisuutta, omiin uravalintoihin vaikuttavia tekijöitä ja rohkaista opiskelijaa tekemään itselle sopivia valintoja.

https://www.potentiaalipolku.fi

Opettajan ja ohjaajan ohjeet (pdf)

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen opetus ja ohjaus opiskelijan polulla

Potentiaali-hankkeen malli yhdenvertaisesta ohjauksesta ja opetuksesta opiskelijan polkun varrella
Tulostuskelpoinen tiedosto (pdf)

Hankkeessa tuotettu malli siitä, miten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voidaan huomioida ja edistää ammatillisen opintojen opiskelijan polulla. Mallia voi soveltaa hyvin myös peruskouluun ja lukioon.

Työvälineitä polun varrelle on tuotettu Potentiaali-hankkeen lisäksi lukuisissa muissa hankkeissa ja niistä tuotetaan suosituslista.

Mallia on ollut tuottamassa Mukamas Learning Design

Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa -verkkokurssi

Kurssin sivut (pääsy vain opiskelijoille)

Kuvaus tulossa

Lisätietoja:
Riikka Michelsson, JAMK
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Myytit myttyyn! Uskomuksia ja oletuksia koulutus- ja uravalinnoista -videot

Riko kaava -video

Videossa tarkstellaan sitä, miten biologiaan liittyvät uskomukset vaikuttavat käsityksiimme ammateista ja töistä.

Näe pintaa syvemmälle -video

Videossa tarkastellaan ammattialoihin, niissä tarvittavaan osaamiseen ja niiden työntekijöihin liittyviä mielikuvia ja myyttejä. 

Isona sinusta tulee sinä! -video

Videossa pohditaan mikä kaikki vaikuttaa koulutusvalinnan tekemiseen ja kouluttautumiseen.

Harjoituksia ja menetelmiä

Teflon-testi (tulossa)
Turvallisemman tilan periaatteet (tulossa)
Käsitteet tutuksi (tulossa)
Tietoa segregaatiosta oppitunneille (tulossa)