Alasvetovalikosta voit tutustua aiempien hankkeiden tuloksiin ja hyviin käytäntöihin sekä Potentiaali-hankkeen kehittämistyön tuloksiin. Tälle sivulle on koottu hankkeessa kehitetyt ja testatut toimintamallit ja harjoitukset.

Sanasto syrjintään, sukupuoleen, antirasismiin ja maahanmuuttoon liittyvistä käsitteistä, jotka on hyvä tuntea.  

Videosuositukset

Listaus videoista, joissa käsitellään koulutus- ja ammatinvalintoja, stereotypioita, sukupuolta, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja normeja. Videoissa esitellään lisäksi erilaisia ammatteja ja urapolkuja.


Videoita voi hyödyntää esimerkiksi keskustelun virittäjänä oppitunneilla ja ohjauksessa.

Keskustelukysymyksiä (tulossa)

Ohjaussovellus

Potentiaalipolku.fi-sovellus sopii erityisesti yläkoulujen ja toisen asteen (ammatilliset oppilaitokset ja lukiot) opiskelijoiden uraohjauksen “työvälineeksi”. Se on suunniteltu käytettäväksi mobiililaitteella, mutta ei vaadi erillistä asennusta.

Sovelluksen tavoitteena on kannustaa opiskelijaa pohtimaan omaa tulevaisuutta, omiin uravalintoihin vaikuttavia tekijöitä ja rohkaista opiskelijaa tekemään itselle sopivia valintoja.

https://www.potentiaalipolku.fi

Opettajan ja ohjaajan ohjeet (pdf)

Harjoituksia

Teflon-testi (tulossa)
Turvallisemman tilan periaatteet (tulossa)
Käsitteet tutuksi (tulossa)
Tietoa segregaatiosta oppitunneille (tulossa)

Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa -verkkokurssi

Kuvaus tulossa

Yhdenvertaisen ohjauksen malli

Julkaistaan marraskuussa 2021.