Keitä me olemme: Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK

Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. Opiskelijoita JAMKissa on 8 500 ja henkilöstöä noin 700. JAMK oli vuonna 2020 kolmanneksi vetovoimaisin korkeakoulu. JAMK tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimii laajassa kansainvälisessä verkostossa.

Potentiaali-hankkeen osatoteutuksesta JAMKissa vastaa Ammatillinen opettajakorkeakoulu (AOKK). Hankkeessa JAMK vastaa yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa koulutuspakettien ja koulutusten suunnittelusta ja toteutuksesta, osallistuen hankkeessa sovitun työnjaon mukaisesti alkukartoituksen tekemiseen, sekä menetelmien ja työkalujen kehittämiseen, tuotteistamiseen ja levittämiseen.

Potentiaali-hankkeessa JAMKin Ammatillisen opettajakorkeakoulun toimijat ovat:

Hankkeessa ovat mukana: Johanna Pitkänen, Riikka Michelsson, Mervi Pasanen sekä Katja Kaunismäki.