Osallistu ohjauksen ja opetuksen kehittämistä koskevaan tutkimukseen

Kysely on sulkeutunut, kiitos kaikille vastanneille!

Potentiaali-hanke toteuttaa 14.4.–15.5.2020 kyselyn, jolla kartoitetaan, mitä opinto-ohjaajat, opettajat ja muut ohjaustyötä tekevät tietävät sukupuoli- ja kulttuuritietoisesta ohjauksesta, miten he sitä toteuttavat omassa työssään ja mihin he tarvitsisivat tukea. Aiheesta ei ole olemassa juurikaan aikaisempaa tutkimusta. Kyselyn tuloksia käytetään sukupuoli- ja kulttuuritietoisen ohjauksen ja opetuksen koulutuksien suunnittelussa.

Sukupuoli- ja kulttuuritietoisessa ohjauksessa ja opetuksessa otetaan huomioon muun muassa sukupuoleen, yksilöiden välisiin eroihin, syrjintään, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset ja tiedostetaan niiden merkitys esimerkiksi koulutusvalinnoissa.

Kyselyn kohderyhmään kuuluvat yläkoulun ja toisen asteen oppilaitosten opettajat ja ohjaajat sekä ohjauspalveluita tarjoavien tahojen henkilökunta (kuten Ohjaamot, TE-palvelut, nuorisotyö). Lisäksi kyselyyn voivat vastata opettaja-, erityisopettaja-, opinto-ohjaaja- tai uraohjaajakoulutusten kouluttajat ja opettajat.

Kysely lähetetään opetus- ja ohjausalan organisaatioille, jotka voivat halutessaan välittää sen henkilöstölleen. Lisäksi kyselyyn voi vastata avoimen verkkolinkin kautta 15.5.2020 mennessä. Kyselyyn vastataan anonyymisti, joten yksittäisiä vastaajia tai organisaatioita ei aineistosta voida tunnistaa.

Linkki kyselyyn: https://webropol.com/s/potentiaali2020

Jos linkki ei aukea klikkaamalla, kopioi se selaimen osoiteriville hiiren oikean painikkeen avulla. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10–20 minuuttia. Voit myös halutessasi välillä tallentaa vastauksesi ja jatkaa vastaamista myöhemmin. Kyselyn lopussa kysytään halukkuutta osallistua tutkimushaastatteluun, jossa syvennytään kyselyn teemoihin. Jos haluat osallistua haastatteluun, jätä yhteystietosi lomakkeen lopussa. Yhteystietoja ei voida yhdistää annettuihin vastauksiin.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan Potentiaali-hankkeen verkkosivuilla. Tutkittavien niin luvatessa valmis anonymisoitu aineisto luovutetaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon ja muiden tutkijoiden käyttöön. Tutkimuksen/kyselyn tarkemman tietosuojaselosteen ja aineistonhallintasuunnitelman voit lukea täältä.

Jos haluat lisätietoa hankkeesta ja tulevista koulutuksista, voit liittyä hankkeen postituslistalle: https://www.potentiaalihanke.fi/yhteystiedot/tilaa-uutiskirje/

Lisätietoja kyselystä ja Potentiaali-hankkeesta antavat sähköpostin välityksellä:

Jukka-Pekka Jänkälä
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr
jukka-pekka.jankala(at)otus.fi 

Anne Nieminen
Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
annniem(at)utu.fi.