Keitä me olemme: Nuorisotutkimusverkosto

Nuorisotutkimusverkosto on monitieteinen tutkimusyhteisö, joka on toiminut vuodesta 1999 Nuorisotutkimusseuran yhteydessä. Nuorisotutkimusverkosto on merkittävä nuoria, nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevan tiedon tuottaja ja julkaisija niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Verkoston toiminta-ajatuksen mukaisesti perustutkimus, soveltava tutkimus ja yhteiskunnallinen vaikuttamistyö asettuvat elävään vuoropuheluun. Vuosittain Nuorisotutkimusverkostossa työskentelee 20-40 työntekijää erilaisissa tutkimukseen ja tutkimushallintoon liittyvissä tehtävissä.

Nuorisotutkimusverkosto vastaa Potentiaali-hankkeessa alkukartoituksen sekä hankearvioinnin toteuttamisesta yhdessä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen kanssa. Tutkijana Potentiaalissa toimii Jenni Lahtinen, jonka tutkimuksellinen mielenkiinto kytkeytyy erityisesti hyvinvoinnin osatekijöihin sekä ammatilliseen koulutukseen. Nuorisotutkimusverkoston Tutkimusprofessori Tommi Hoikkala toimii hankkeen vastuullisena johtajana.

Kuva tutkimusprofessori Tommi Hoikkalasta.
Kuva tutkija Jenni Lahtisesta.