Keitä me olemme: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK on kansainvälisesti verkostoitunut, monialainen ja työelämälähtöinen korkeakoulu, jossa on 27 amk-tutkintokoulutusta, 10 ylempää amk-tutkintokoulutusta sekä ammatillinen opettajakorkeakoulu. HAMKin seitsemästä kampuksesta kuusi sijaitsee Kanta-Hämeessä ja yksi Etelä-Pirkanmaalla. Lisäksi HAMKissa on neljä tutkimusyksikköä, jotka tekevät soveltavaa tutkimusta, tukevat opetusta ja edistävät aluevaikuttavuutta painoalueidensa mukaisesti.

HAMKin Ammatillinen opettajakorkeakoulu on hankkeen osatoteuttaja. Se osallistuu  moniammatilliseen yhteistyöhön ja kehittää yhteistyössä JAMKin ja OAMKin opettajakorkeakoulujen asiantuntijoiden kanssa koulutuksia sekä erilaisia ohjauksen työkaluja. HAMKin asiantuntijuusalueita ovat erityistä tukea tarvitsevien nuorten ura-, opinto- ja elämänsuunnittelun ohjaus sekä tulevaisuus- ja tavoitesuuntautuneet ohjausmenetelmät.

Potentiaali-hankkeessa HAMKin Ammatillisen opettajakorkeakoulun toimijat ovat: