Keitä me olemme: Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu Oamk on pohjoisen Suomen johtava, monialainen, yhteisöllinen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu. Teemme tiivistä yhteistyötä yritysten ja yhteisöjen kanssa luoden pohjaa korkeatasoiseen ja ajantasaiseen osaamiseen. Toiminnallamme ja osaamisellamme luomme elinvoimaa ja hyvinvointia pohjoiseen. Meille on ominaista työ- ja elinkeinoelämää sekä omaa toimintaamme uudistava ketterä kokeilukulttuuri. Oamkin vahvuuksia ovat laajat ja monipuoliset yhteistyöverkostot sekä innovatiivisuus. Oamkin henkilöstön vankan osaamisen näyttönä on myös Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvin) myöntämä Laatuleima.

Potentiaali-hankkeen osatoteutuksesta Oamkissa vastaa Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Tuomme hankkeen kehittämistyöhön lisäarvoa uraohjauksen, ammatillisen kasvun, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen sekä nuorten osallisuuden ja nuorisokasvatuksen käytänteiden teemoista. Oamk vastaa hankkeessa koulutusten suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä Hämeen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulujen kanssa, sekä osallistuu hankkeessa kehitettyjen menetelmien, työkalujen ja koulutuksen tuotteistamiseen ja levitystyöhön.                                                                                         

Potentiaali-hankkeessa Oamkin Ammatillisen opettajakorkeakoulun toimijat ovat: