4. Stereotypioita purkava ohjaus vaatii ymmärrystä siitä, miten nuoret tekevät koulutusvalintojaan

Kun tavoitteena on kehittää ohjauksen sukupuoli- ja kulttuuritietoisuutta, täytyy ymmärtää, miten nuorten koulutusvalintojen prosessit muodostuvat. Yksilöiden urapolkujen muotoutumisen taustatekijänä nähdään usein yksilöllinen kiinnostus tiettyyn ammattiin,…

View More 4. Stereotypioita purkava ohjaus vaatii ymmärrystä siitä, miten nuoret tekevät koulutusvalintojaan

3. Sukupuoleen ja kulttuuritaustaan liitettyjen ennakkokäsitysten kriittinen tarkastelu jakaa aiempia kehittämishankkeita

Edellisessä kirjoituksessa kerroin hankekartoituksen toteuttamisesta. Tässä kirjoituksessa syvennyn tarkastelemaan sitä, miten hankkeissa on lähestytty sukupuoleen ja kulttuuritaustaan liittyviä kysymyksiä. Miten sukupuolta ja kulttuuritaustaa on lähestytty…

View More 3. Sukupuoleen ja kulttuuritaustaan liitettyjen ennakkokäsitysten kriittinen tarkastelu jakaa aiempia kehittämishankkeita