5. Urapolkujen sukupuolittumista on purettu lukuisissa kehittämishankkeissa – lähes tuloksetta. Voisiko hankkeiden systemaattisempi arviointi lisätä toimien vaikuttavuutta?

Tämä kirjoitus päättää tältä erää kirjoitusten sarjan, jossa olen tarkastellut aikaisempia ohjaukseen, tasa-arvoon ja segregaation purkuun liittyviä kehittämishanketta muun muassa sukupuolen ja kulttuuritaustan huomioimisen näkökulmasta.…

Lue lisää 5. Urapolkujen sukupuolittumista on purettu lukuisissa kehittämishankkeissa – lähes tuloksetta. Voisiko hankkeiden systemaattisempi arviointi lisätä toimien vaikuttavuutta?

3. Sukupuoleen ja kulttuuritaustaan liitettyjen ennakkokäsitysten kriittinen tarkastelu jakaa aiempia kehittämishankkeita

Edellisessä kirjoituksessa kerroin hankekartoituksen toteuttamisesta. Tässä kirjoituksessa syvennyn tarkastelemaan sitä, miten hankkeissa on lähestytty sukupuoleen ja kulttuuritaustaan liittyviä kysymyksiä. Miten sukupuolta ja kulttuuritaustaa on lähestytty…

Lue lisää 3. Sukupuoleen ja kulttuuritaustaan liitettyjen ennakkokäsitysten kriittinen tarkastelu jakaa aiempia kehittämishankkeita